TERMENI ȘI CONDIȚII


Vă mulțumim că ați accesat Site-ul nostru web. Acest document conține termenii și condițiile în care puteți utiliza site-ul IDROPSHIP.RO

I. OBIECTUL ȘI ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Accesul și utilizarea site-ului se face conform regulilor stipulate în termenii și condițiile acestuia. Utilizarea site-ului, înregistrarea ca și utilizator și accesul la serviciile oferite de acesta presupune în mod automat acceptarea acestor termeni si condiții, cu toate consecințele care decurg ca urmare a acceptării.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile site-ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu aceștia, vă rugăm să nu folosiți site-ul. Utilizarea site-ului este echivalentă cu acceptarea implicită a termenilor și condițiilor. Înainte de a ne furniza datele cu caracter personal acest site va solicita acceptarea termenilor și condițiilor.

IDROPSHIP.RO își revervă dreptul de a aduce modificări în orice moment site-lui sau termenilor și condițiilor prin postarea pe site fără a fi necesară o notificare prealabilă.

IDROPSHIP.RO își rezervă dreptul de a modifica, edita, șterge, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, site-ul și/sau informațiile, materialele, produsele și/sau serviciile disponibile prin acesta.

II. DREPTURI DE AUTOR

Dacă nu se prevede altfel, site-ul IDROPSHIP.RO implicit: conținutul, imaginile, grafica, textul precum și restul aspectelor legate atat de site cat și de conținutul acestuia sunt protejate de legile aflate în vigoare care guvernează drepturile de autor și cele de proprietate intelectuală, acestea fiind proprietatea exclusivă IDROPSHIP.RO, marcă înregistrată.

III. UTILIZAREA ACESTUI SITE

Înscrierea pe site-ul IDRPSHIP.RO se realizează ca urmare a completării unui formular de înscriere. În urma completării acestui formular, echipa IDROPSHIP.RO se obligă să efectueze o analiză detaliată asupra informațiilor furnizate care are drept scop acceptarea respectiv respingerea calității de membru al acestui site. Calitatea de membru al site-ului IDRPSHIP.RO se dobandește într-un termen de pană la 30 de zile care se calculează de la data completării formularului de înscriere, numai în ipoteza în care rezultatul analizei întreprinse de echipă cu privire la informațiile furnizate este compatibil cu calitatea de membru al site-ului. În vederea completării formularului de înscriere și tinand cont de ceea ce se solicită în conținutul acestuia sunteți de acord să furnizați informații corecte, adevărate, complete și actuale despre dumneavoastră.

În ipoteza în care considerăm că obligația anterior menționată nu a fost respectată, IDRPSHIP.RO își rezervă dreptul de a restricționa accesul dumneavoastră la acest site.

În cazul acceptării ca și membru, echipa IDROPSHIP.RO vă va trimite un nou set de termeni și condiții cu privire la funcționalitatea site-ului, dreptul de a copia informații prezente pe site, termene de plată, condiții de livrare, și alte aspecte legate de activitatea de dropship intre IDROPSHIP.RO și membri săi.

IV. CONFIDENTIALITATE SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IDROPSHIP.RO se obligă să păstreze cu strictețe confidențialiatea datelor furnizate de către dumneavoastră, asigurandu-vă în același timp că nu va furniza datele personale ale membrilor unor terțe persoane sau companii.

Datele personale ale membrilor site-ului vor putea fi folosite de către IDROPSHIP.RO numai în scopul declarat al acestui site în vederea transmiterii către utilizator a confirmării sau refuzului de a deveni membru.